0

Python Eğitimleri 16 – Gömülü Fonksiyonlar

Gömülü fonksiyonlar(built-in functions) nedir? Gömülü fonksiyonlar nerelerde kullanılır? Gömülü fonksiyonlar ve fonksiyonların arasındaki fark nedir? Birlikte bu soruların cevaplarına bakalım.

Gömülü fonksiyonlar önceki yazımda da ifade ettiğim gibi Python’da önceden tanımlanmış, Python içerisinde yer alan fonksiyonlardır. Başka bir ifadeyle bir işlem yapmak için bazı fonksiyonları bizim tanımlamamıza gerek kalmıyor çünkü zaten bu fonksiyonlar Python tarafından tanımlanmış ve bize sunulmuştur. Bize sunulan bu fonksiyonlar gömülü fonksiyonlardır. Normal fonksiyonlardan farkı da budur. Print(), type(), range() gibi fonksiyonları gömülü fonksiyonlarına örnek olarak verebiliriz. Şimdi birlikte birkaç tane gömülü fonksiyona ve işlevlerine örneklerle birlikte göz atalım.

 

Print() Fonksiyonu

Print() fonksiyonu konsol ekranına yazdırmak istediğimiz bir ifade olduğunda kullanıyoruz.Bu fonksiyonu detaylı olarak ele aldığım yazının linkinin sayfanın sonuna ekleyeceğim. Şimdi örneğe bakalım.

Örnek : 

 print(“INDUSTRYOLOG ACADEMY ÖĞRETMEYİ DEĞİL HAREKETE GEÇİRMEYİ AMAÇLAYAN OLUŞUM”)

Çıktı : INDUSTRYOLOG ACADEMY ÖĞRETMEYİ DEĞİL HAREKETE GEÇİRMEYİ AMAÇLAYAN OLUŞUM

 

Type() Fonksiyonu

Type() fonksiyonu verilerin hangi tipte olduğunu öğrenmek isteğimiz zaman yardımcı olur. String, integer, dictionaries, tuples, lists gibi ve daha fazla veri tipleri vardır.

Örnek 1:

sayfa_sayisi = 358

print(type(sayfa_sayisi))

Çıktı : <class ‘int’>

Örnek 2:

renkler={"bardak":"kırmızı" , "masa" : "beyaz" , "dolap" : "kahverengi"}

print(type(renkler))

Çıktı :  <class ‘dict’>

Örnek 3:

ihtiyac_listesi = ['Defter' , 'İki adet kalem' , 'Masa Lambası']

print(type(ihtiyac_listesi))

Çıktı : <class ‘list’>

 

Len() Fonksiyonu

Len() fonksiyonu yardımıyla uzunlukların çıktısını elde ediyoruz. Örneklerle daha iyi kavrayacağız.

Örnek 1 :

isim =("Zuhal Duran")

print(len(isim))

Çıktı : 11

Çıktı 1 oldu çünkü fonksiyon aradaki boşluğu da dahil etti.

Örnek 2 :

ihtiyac_listesi = ['Defter' , 'İki adet kalem' , 'Masa Lambası']

print(len(ihtiyac_listesi))

Çıktı : 3

Map() Fonksiyonu

Map() fonksiyonu bir liste içindeki elemanların hepsine aynı işlemi uygular ve yine liste olarak döndürür. Yani çıktının veri tipi liste olacaktır. Aynısını sözlüklerde de yapar.

Örnek :

c = (1,3,5,8,10,12)

def islem(a) :

    return a*2

sonuc= list(map(islem,c))

print(sonuc)

Çıktı : [2, 6, 10, 16, 20, 24]

Max() Fonksiyonu

İsminden de anlaşılacağı üzere bir liste içinde en büyük değeri bize verir.

Örnek 1 :

liste =[3,89,456,785,421]

a=max(liste)

print(a)

Çıktı : 785

Örnek 2 :

def harf_sayisi(sayi):

    meyveler={4 :"elma"  ,8 : "portakal" ,3 :"nar" ,6 : "ananas" }

    return meyveler[sayi]

meyveler={"elma" : 4,

          "portakal": 8,

          "nar": 3,

          "ananas" : 6}

sonuc= max(meyveler.values(), key=harf_sayisi)

print(sonuc)

Çıktı: 8

Burada sözlük içerisinde en büyük uzunluğa sahip olan değeri yazdırmış olduk.

Min() Fonksiyonu

Bir liste içerisindeki en küçük değeri verir. Max() fonksiyonu örneğinde en büyük değeri bulduk şimdi de en küçük değerin hangi meyve ait olduğunu yazdıralım.

Örnek :

def harf_sayisi(sayi):

    meyveler={"elma" :4  , "portakal" :8 , "nar" :3,  "ananas" :6 }

    return meyveler[sayi]

meyveler={4: "elma" ,

          8 : "portakal",

          3 : "nar",

          6 : "ananas" }

sonuc= min(meyveler.values(), key=harf_sayisi)

print(sonuc)   

Çıktı : Nar

Gömülü fonksiyonların listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Program yazmadan önce bir göz gezdirmenin faydalı olacağını düşünüyorum.

https://docs.python.org/3/library/functions.html

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.


Like it? Share with your friends!

0

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir