0

Python Eğitimleri – Listeler

 

Merhabalar;

     Listeler Python’da kullandığımız veri tiplerinden birisidir.Listeleri sıralı nesnelerin yer aldığı kümeler olarak düşünebiliriz. Örneğin; bir sınıf listesini tanımlayacağız. Aynı değişkenleri isimlendirdiğimiz gibi listeye bir isim veriyoruz. Bizim listemizin ismi sınıf_listesi olsun. Şimdi bu listeye veriler girmemiz gerekiyor. Bunun için verileri [] (köşeli parantez) içine yazıyoruz. Verilerden string olanları tırnak içinde, integer olanları normal bir şekilde, tanımladığımız listeye araya virgül koyarak ekliyoruz.Şimdi birlikte liste tanımlayalım:

 

sınıf_listesi= ['Zuhal Duran','Burak Celal Akyüz','Betül Korkmaz','Ayça Kızılkaya']

 

 

Listelerin içinde liste olabilir.Aşağıdaki örnekteki gibi listelerin içinde hem string hem integer karakterleri de yer alabilmektedir.

 

sınıf_listesi= ['Zuhal Duran','Burak Celal Akyüz','Betül Korkmaz','Ayça Kızılkaya',[20,21,22,21]]

 

Burada [20,21,22,21] listenin içinde yer alan farklı bir listedir.

 

Listelerin elemanlarını belirtirken listeadı[eleman numarası] şeklinde belirtiriz.Eğer bir aralık belirtmek istiyorsak listeadı[birinci eleman numarası : ikinci eleman numarası] şeklinde yazarız. Örneğin; sınıf_listesi[0:2] listedadı 0,1 elemanları yazdırır.2 dahil değildir.

 

Listeler üzerinde değişiklik yapabiliyoruz. Listeye veri ekleme,listeden veri çıkarma, düzenleme gibi işlemleri yapabiliyoruz. Bunları yapmamızı sağlayan yapılara metodlar denmektedir.Listeler üzerinde yapabileceğimiz değişiklikleri sırasıyla örnekler ile birlikte inceleyelim.

 

 

 

Örnek 1 : listede isminde u harfi olanları yazdıralım.

 

print("İsminde 'u' harfi olanlar:", sınıf_listesi[0],sınıf_listesi[1])

 

Burada listenin 0 ve 1‘inci elamanını ekrana yazdıracaktır.Listeler 0’dan saymaya başladığı için ilk elemana [0] olarak yazdık.

Çıktı:

İsminde ‘u’ harfi olanlar : Zuhal Duran – Burak Celal Akyüz

Örnek 2 : Oluşturduğumuz sınıf_listesinin 1. elemanında değişiklik yapıp sadece ‘Burak Akyüz’ yazdırmak istiyoruz.Aşağıdaki gibi olacaktır.

 

sınıf_listesi= ['Zuhal Duran','Burak Celal Akyüz','Betül Korkmaz','Ayça Kızılkaya']

sınıf_listesi[1]='Burak Akyüz'

print(sınıf_listesi)

 

Çıktı:

[‘Zuhal Duran’,’Burak Akyüz’,’Betül Korkmaz’,’Ayça Kızılkaya’]

 

Örnek 3 :Listedeki tüm verilere ulaşmak istiyoruz.Bunun için iki farklı yol bulunmaktadır. Birincisi for döngüsü ile yazdırabiliriz. İkincisi print fonksiyonu ile yazdırabiliriz. Birinci :

 

sınıf_listesi= ['Zuhal Duran','Burak Celal Akyüz','Betül Korkmaz','Ayça Kızılkaya']

for a in sınıf_listesi:

 print(a)

Çıktı :

Zuhal Duran

Burak Celal Akyüz

Betül Korkmaz

Ayça Kızılkaya

 

İkinci :

sınıf_listesi= ['Zuhal Duran','Burak Celal Akyüz','Betül Korkmaz','Ayça Kızılkaya']

print(sınıf_listesi)

Çıktı :    [‘Zuhal Duran’,’Burak Celal Akyüz’,’Betül Korkmaz’,’Ayça Kızılkaya’]

 

 

Örnek 4 : Listenin içinde ‘Ayça Kızılkaya’ isminin yer alıp almadığını kontrol edelim.

 

sınıf_listesi= ['Zuhal Duran','Burak Celal Akyüz','Betül Korkmaz','Ayça Kızılkaya']

if "Ayça Kızılkaya" in sınıf_listesi:

    print("Sınıf Listesinde 'Ayça Kızılkaya' ismi yer almaktadır.")

 

Çıktı :

Sınıf Listesinde ‘Ayça Kızılkaya’ ismi yer almaktadır.

 

Örnek 5 : Listenin uzunluğunu öğrenmek istiyoruz. Len() fonksiyonu yardımı ile listenin içinde kaç tane veri olduğunu yazdıralım.

 

sınıf_listesi= ['Zuhal Duran','Burak Celal Akyüz','Betül Korkmaz','Ayça Kızılkaya']

print(len(sınıf_listesi))

Çıktı  ‘4’ olacaktır.Çünkü listemizin içerisinde 4 tane veri yer almaktadır.

 

Örnek 6: Şimdi birlikte listeye yeni bir veri olan ‘Etka Cem Yağmur’ ismini ekleyelim. Bunun için append() metodunu kullanıyoruz. Append() metodu ile eklediğimiz veri listenin sonuna eklenir.

 

sınıf_listesi= ['Zuhal Duran','Burak Celal Akyüz','Betül Korkmaz','Ayça Kızılkaya']

sınıf_listesi.append('Etka Cem Yağmur')

print(sınıf_listesi)

Çıktı :

[‘Zuhal Duran’, ‘Burak Celal Akyüz’, ‘Betül Korkmaz’, ‘Ayça Kızılkaya’, ‘Etka Cem Yağmur’]

Örnek 7: Şİmdi de listeden ‘Betül Korkmaz’ ismini kaldıralım.Bu işlem için remove() metodunu kullanıyoruz.

sınıf_listesi= ['Zuhal Duran','Burak Celal Akyüz','Betül Korkmaz','Ayça Kızılkaya']

sınıf_listesi.remove('Betül Korkmaz')

print(sınıf_listesi)

Çıktı :

[‘Zuhal Duran’, ‘Burak Celal Akyüz’, ‘Ayça Kızılkaya’]

 

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.


Like it? Share with your friends!

0

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir