0

Program ara yüzü hazırlamak için formlara ihtiyaç vardır. Formlar üzerine çeşitli nesneler yerleştirilerek ara yüz içeriği tanımlanır. Microsoft Visual Basic kod penceresinde Insert menüsünden UserForm satırı tıklanarak form eklenir. Form eklenince otomatik olarak Toolbox (araç kutusu) görünür hale gelmektedir.

En çok kullanılan kontrol nesnelerinden bahsedersek;

Label(Etiket)

Etiket anlamına gelen bu nesne ile form üzerine istediğiniz konuma metin ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz metni özellikler penceresinden yazı tipi ile büyüklüğünü, görünümünü değiştirmeniz mümkündür.

TextBox(Metin Kutusu)

Metin kutusu anlamına gelen bu nesne ile form üzerine istediğiniz konuma metin giriş kutusu ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz giriş kutusuna girilecek olan metni özellikler penceresinden yazı tipi ile büyüklüğünü, görünümünü değiştirmeniz mümkündür.

CommandButton(Komut Butonu)

Komut butonu anlamına gelen bu nesne ile form üzerine istediğiniz konuma komut butonu ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz komut butonu üzerine girilecek olan metni özellikler penceresinden belirleyip, yazı tipi ile büyüklüğünü, rengini ve görünümünü değiştirmeniz mümkündür.

Properties

Özellikler anlamına gelen bu pencerede seçili olan form nesnesine ait özellikler ayarlanabilmektedir.

Caption : Başlık veya görünecek metin

Font : Yazı tipi özellikleri

ForeColor : Ön renk, yazı rengi

BackColor : Arka renk, zemin rengi

Name : Nesneye verilecek isim

Value : Değer

Text : Metin

Height : Yükseklik

Width : Genişlik

Form Özellikleri

Name : Form adı

BackColor : Form rengi

BorderStyle : Pencere kenarlığı stili

Caption : Pencere başlığı

Enabled : Kullanılabilirlik (True, False)

Font : Yazı tipi özellikleri

ForeColor : Metin rengi

Height : Form yüksekliği

Left : Formun ekranın sol kenardan uzaklığı

MouseIcon : Fare simgesi

MousePointer : Fare işaretçisi

Picture : Form yüzeyine resim ekleme

PictureAlignment : Form yüzeyine eklenen resmin hizalanması

PictureSizeMode : Form yüzeyine eklenen resmin boyutlandırma modu

PictureTiling : Form yüzeyine eklenen resmi döşeme (True, False)

ScrollBars : Kaydırma çubukları

StartUpPosition : Formun başlangıç pozisyonu

Top : Formun ekranın üst kenardan uzaklığı

WhatThisButton : Bu nedir butonu ekler (True, False)

Width : Formun genişliği

Zoom : Formu büyütme/küçültme yüzdesi

Örnek olarak bir hesap makinesi için form düzenlersek;

Sonrasında kontrol nesnelerinin özellikleri değiştirilir. Nesnelerin isimleri “Caption” özelliği ile değiştirilir. Yazı tipleri ve boyutlarındaki değişiklikler ise isteğe bağlıdır.

Kaynaklar

http://web.hitit.edu.tr/dersnotlari/ramazanbaykal_23.09.2014_1M8X.pdf


Like it? Share with your friends!

0

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir